facebook

CASE STUDY - BIZNIS MENTORSTVO

OD HAOSA DO STABILNOSTI

CASE STUDY - BIZNIS MENTORSTVO

OD HAOSA DO STABILNOSTI

DOMinvest

      DOMinvest iz Zagreba je građevinska i projektantska kompanija koja se bavi vođenjem i realizacijom građevinskih projekata, izvođenjem građevinskih radova i rekonstrukcijom postojećih objekata.

      Kompanija je osnovana 2018. godine, a poslovni uspeh ostvaruje pod vođstvom dva brata.

      Posvećenost najvišim standardima upravljanja kvalitetom i korišćenja savremenih tehnologija donela im je portfolio pun projekata i značajno iskustvo. Za svega nekoliko godina, Saša i Dean Perko su svojom pokretačkom snagom kreirali stabilan sistem koji je zauzeo svoju poziciju u građevinskoj industriji.

      Od avgusta 2022. godine DOMinvest se odlučuje da započne saradnju sa Fail Coach timom.

SARADNJA FAIL COACH-A I DOMINVEST-A

      Nakon samo devet meseci kontinuiranog rada i saradnje, u DOMinvest-u je unapređena organizaciona struktura i stabilizovano poslovanje kroz uspostavljanje procesnog pristupa realizaciji poslovnih aktivnosti, što je doprinelo efikasnijem upravljanju kompanijom i ostvarivanju boljih poslovnih rezultata. Pored toga, promenom modela rada kroz angažovanje kooperanata, ostvaren je značajan rast prihoda od 120%, što je omogućilo fleksibilnije poslovanje i podstaklo nove investicije u razvoj.

      “Bili smo klasična priča, vlasnik firme radi sve, od jutra do sutra.”

      Uloge u kompaniji DOMinvest su bile podeljene tako da je Saša Perko imao ulogu CEO-a, dok je Dean bio na poziciji tehničkog direktora zaduženog za operativne aktivnosti. Do odluke o ovakvoj podeli su došli prirodno, vođeni time da je Saša već imao iskustva na rukovodećim pozicijama u drugim kompanijama, gde je takođe suvlasnik. Međutim, Saša je zbog svog angažovanja na pozicijama u dve kompanije često bio karika koja je usporavala donošenje poslovnih odluka.

      Sa druge strane, Dean nije imao prethodnog iskustva u rukovođenju kompanije i sa tim u vidu je određen za poziciju tehničkog direktora. On je vodio borbu sa drugačijom vrstom pritiska. Kako je na sebe preuzeo operativno funkcionisanje kompanije, nije uspevao da se posveti strateškom planiranju u Sašinom odsustvu. Dakle, stvorila se takva klima da je Deanu bilo neophodno da čeka Sašu za donošenje strateških odluka.

      U tom trenutku, put razvoja DOMinvesta je podrazumevao rast kroz zapošljavanje novih građevinskih radnika za izvođenje radova na terenu. Sa povećanjem broja ljudi, rasla je potreba za ozbiljnijom koordinacijom, što je direktno uticalo na povećanje Deanovog obima posla. Najveći procenat angažovanja odlazio mu je na kontrolu sprovođenja operativnih zadataka zaposlenih. Organizacija posla, kvalitet urađenog i poštovanje rokova su zahtevali od Deana dostupnost 24/7.

      Kompanijska snaga je proizilazila iz ličnog angažovanja i doprinosa vlasnika. Sa druge strane, uloge vlasnika nisu bile optimizovane, što je dovodilo do nedostatka fokusa i usporavalo razvoj poslovanja. Dešavale su se greške, koje su mogle da se izbegnu da se odluke nisu donosile stihijski, bez definisanog plana.

PREPOZNAVANJE POTREBE ZA KONSULTANTIMA

      DOMinvest je za relativno kratak rok uspeo da ostvari značajne rezultate, ali su u turbulentnosti poslovanja zanemarili važnost uspostavljanja i održavanja jasnih, efikasnih poslovnih procesa.

      Kao posledica toga, zaposleni su prestali da preuzimaju odgovornost za određene radne zadatke što je negativno uticalo na njihov lični rast i razvoj. Zaposleni bez jasnih odgovornosti su zahtevali stalno nadgledanje nadređenih za svaki zadatak. To je dovelo do nedovoljno optimizovanih radnih zaduženja zaposlenih sa jedne strane i preopterećenja poslom menadžmenta sa druge.

      Međutim, želja za uspehom, energija i proaktivnost Saše i Deana su ih doveli do spoznaje da im je potrebna podrška kako bi prevazišli ključne izazove. Iako procesi jesu postojali, zavisili su od upravljačke inicijative, a cilj je bio da se vlasnici oslobode operativnih zaduženja kako bi njihov sistem rastao na pravi način. Bilo je neophodno identifikovati gde i kako se mogu unaprediti procesi.

      Zdrav način razmišljanja, u poslovnom svetu, se okreće unapređenju poslovanja u momentima kada kompanija napreduje. Upravo tada, Saša i Dean se odlučuju da započnu saradnju sa Fail Coach timom na osnovu preporuke i dobiju neophodno znanje i podršku koji su im bili potrebni za dalji rast kompanije.

POČETAK SARADNJE KROZ DEEP DIVE ANALIZU

      Nakon odluke o početku saradnje, Fail Coach tim je preporučio detaljnu analizu kompanije (Deep Dive) kako bi se identifikovale ključne tačke za unapređenje funkcionisanja organizacije.

      Deep Dive je podrazumevao detaljnu analizu svakog aspekta poslovanja DOMinvest-a, kako
bi se prikupile sve relevantne informacije za razumevanje izazova u kompaniji. Konsultanti su obavljali pojedinačne razgovore sa vlasnicima i zaposlenima na različitim pozicijama i hijerarhijskim nivoima. Kroz ostvarivanje ličnog kontakta i ispitivanje različitih mišljenja i percepcija svakog aspekta poslovanja, konsultanti su stvorili širu sliku o načinu poslovanja kompanije i dobili objektivan pogled na tadašnju situaciju u kompaniji. Kao rezultat analize, izdvojena su ključna zapažanja o prednostima i prostoru za razvoj u svakom segmentu poslovanja, od strategije, marketinga i prodaje do operative, kompanijske kulture i ljudskih resursa. U sledećem koraku su definisane kratkoročne i dugoročne preporuke za razvoj svakog segmenta poslovanja kompanije i na osnovu toga je napravljen detaljan plan za prvi kvartal nakon završenog Deep Dive procesa.

      “Koliko god da si svestan kako tvoja organizacija funkcioniše i razumeš gde su sve nedostaci, mnogo je drugačije kada sve to vidiš na papiru ispred sebe. Onda dobijaš potpuno novu dimenziju.” – priseća se Dean Perko

      Iako je DOMinvest generalno dobro organizovana kompanija, rezultat Deep Dive procesa je ukazao na prostor za unapređenje određenih segmenata poslovanja, koji će kasnije doneti značajne promene.

      Jedno od ključnih zapažanja bilo je da trenutna podela zaduženja između Saše, izvršnog direktora, i Deana, tehničkog direktora, donosi određene izazove. Takođe, postalo je jasno da je neophodno angažovanje osobe sa tehničkim znanjem i iskustvom za poziciju tehničkog direktora, kako bi se Dean rasteretio operativnih zadataka.

      Nakon završenog Deep Dive procesa i definisanih prostora za poboljšanje, usledila je konsultantska saradnja DOMinvest-a i Fail Coach-a.

KLJUČNI STRATEŠKI REZULTATI

      Konsultantska saradnja između DOMinvest-a i Fail Coach-a je bila veoma intenzivna, sastojala se od nedeljnih sastanka i zadataka koje je Dean iz nedelje u nedelju uspešno savladavao. Pokazao je izuzetnu zrelost i posvećenost za rad na svim zadacima koji su se pred njim našli, što je značajno doprinelo brzini razvoja i primetnim rezultatima već posle nekoliko meseci.

      Tokom devet meseci saradnje, ključne strateške odluke su sprovedene, što je dovelo DOMinvest do unapređenja poslovanja:

1. Razvoj liderstva

      Kroz saradnju sa Fail Coach-om, postignuti su ključni koraci u razvoju liderstva. “Ahaa” trenutak se dogodio kada je Dean prepoznat kao izvrstan kandidat za funkciju izvršnog direktora, uz podršku Saše kao savetodavnog shareholder-a. Ovaj korak nije samo oslobodio Sašu i ubrzao proces odlučivanja za DOMinvest, već je i pružio Deanu priliku za lični razvoj.

      Proces razvoja liderstva obuhvatio je liderski koučing gde su identifikovane ključne komponente uspešnog liderstva. Uz pomoć Fail Coach tima oblikovane su vizija, misija i vrednosti kompanije. Saša i Dean, kao braća, dele iste lične vrednosti, što je olakšalo njihovo usaglašavanje za pravac vođenja kompanije i postavljanje ciljeva.

      Pored toga, definisani su jasni zadaci i odgovornosti, uzimajući u obzir njihove individualne snage i veštine. Saša je postepeno prelazio u stratešku i savetodavnu ulogu, dok je Dean briljirao u upravljanju operacijama.

      S obzirom da Dean nije imao prethodnog iskustva kao CEO, fokus liderskog koučinga je bio na razvoju njegovih veština i mindset-a. Kroz kreativne brainstorming sesije i strateško planiranje, Dean je postao snažan lider spreman da vodi DOMinvest u budućnosti. Ovaj proces razvoja liderstva nije bio samo promena pozicija, već i promena u načinu razmišljanja i pristupu poslu, što je rezultiralo uspešnom transformacijom DOMinvest-a.

2. Postavljanje nove organizacione strukture i uspostavljanje procesa

      Pokazalo se da je odluka o zapošljavanju iskusnog tehničkog direktora za koordinaciju projekata bila je ključna i opravdana. Ovim potezom, Dean je oslobođen operativnih zaduženja, što mu je omogućilo da se više posveti strateškom razvoju kompanije u saradnji sa Sašom, koji je preuzeo savetodavnu ulogu.

      Proces zapošljavanja uključivao je kreiranje nove organizacione strukture, detaljno definisanje potrebnih veština i osobina za poziciju tehničkog direktora i objavljivanje oglasa na tržištu.
Uz podršku i savete Fail Coach tima, Dean je vodio proces selekcije, razgovarajući sa potencijalnim kandidatima. U toku procesa zapošljavanja Dean je pokazao profesionalnost u izboru kandidata. Uprkos mogućim izazovima u radu sa nekim ko je stariji ili iskusniji od postojećeg tima, odabran je iskusni tehnički direktor sa  ogatim prethodnih iskustvom iz industrije, jer je to bio pravi put za DOMInvest.

      Sa dolaskom novog tehničkog direktora, uspostavljeni su novi procesi i načini rada, čime je dodatno unapređeno poslovanje kompanije.

3. Promena modela rada - angažovanje kooperanata

      Nakon uspostavljanja nove organizacione strukture, otvorile su se nove prilike koje su imale značajan efekat na unapređenje poslovanja uz modifikaciju poslovnog modela.

      Prvobitan plan rasta pre saradnje sa Fail Coach timom, bio je zapošljavanje novih ljudi sa porastom obima posla. Ovakav način skaliranja poslovanja bi zahtevao mnogo utrošenog vremena i dodatni fokus na zapošljavanje, uvođenje ljudi u kompaniju i obučavanje. Pored toga, širenje internog tima bi bilo veoma skupo, jer bi se javila potreba za kupovinom dodatne opreme za veći broj ljudi. Ovakav pristup bi bio manje fleksibilan za fluktuaciju u broju projekata.

      Prilika za unapređenje poslovanja se našla u hibridnom modelu – DOMinvest je počeo da angažuje kooperante kojima koordinira na projektima, umesto zapošljavanja i obučavanja novih zaposlenih, dok su neki timovi ostali interno angažovani. Model angažovanja kooperanata je doprineo simultanoj realizaciji više različitih projekata, što je povećalo prihode za čak 120% u odnosu na prošlu godinu uz veću profitabilnost po projektu. Troškovi obučavanja radnika su se značajno umanjili, a istovremeno se manje vremena i energije trošilo na zapošljavanje i vođenje ljudi.

4. Promena mindset-a

      Adekvatno delegiranje je bio važan faktor za uspešnost poslovanja DOMinvest-a. Vlasnici su često upadali u zamku operative i mikromenadžmenta što im je oduzimalo vreme koje su mogli posvetiti donošenju bitnih strateških odluka kako bi kompanija napredovala. Iz tog razloga, Saša i Dean nisu ranije uvideli sve moguće načine razvoja i uspeli da sagledaju koji je put bio najbolji za njihovu kompaniju.

      Možda i najveća spoznaja kod lidera DOMInvesta bila je da su shvatili da je moguće funkcionisanje organizacije bez njihovog učestvovanja u svakom detalju. Ovo je pozitivno uticalo i na zaposlene jer im je ostavljen prostor da snose odgovornost za svoje odluke. Organizacija je samim tim postala stabilnija i otpornija, a liderima pružena veća sloboda.

Dean naglašava: “Sjajno je imati mogućnost da umesto 100 radnih sati nedeljno, radim 40 sati ili manje, a da kompanija ide napred. To je moguće uz kontinuiran trud i rad na sebi.” Takođe ističe i da je transformacija mindset-a upravo u percepciji svojih uloga: “Shvatili smo da biznis treba da posmatramo kao preduzetnici, a ne kao zaposleni u svom sistemu.”

      Tokom nepunih godinu dana saradnje sa Fail Coach timom, svojim radom, trudom i otvorenošću za promene, liderski tim DOMinvest-a je uspeo da transformiše svoju organizaciju na takav način da su tada bili spremni za širenje svog poslovanja.

     

KAKO DANAS IZGLEDA DOMINVEST

U radu sa konsultantima samo jedna ili dve strateške odluke mogu da promene tok poslovanja na bolje. Sa tim u vidu, Dean naglašava da su za njega ključni ishodi saradnje:

  • Definisanje adekvatne organizacione strukture – što je omogućilo efikasnije upravljanje i realizaciju
  • Uspostavljanje procesa – što je stabilizovalo funkcionisanje kompanije
  • Promena poslovnog modela uz rast prihoda od čak 120% – što je omogućilo fleksibilnije poslovanje i ostvarivanje budžeta za nove investicije u razvoj poslovanja
          Saradnja sa Fail Coach timom za Sašu i Deana nije samo bila privremeno rešenje, već su kroz nju usvojili vredne veštine i znanja. Umesto da im se pruži gotovo rešenje, oni su naučili kako da samostalno donose strateške odluke. Transformacija kompanije i njih samih kao lidera omogućila im je da stečenim znanjima i veštinama pripremljeno idu u susret novim izazovima i ostvaruju uspehe, znajući da im Fail Coach tim stoji na raspolaganju za dodatnu podršku kad god to zatreba.